زبانه های برند reze

زبانه های مقابل برند reze در بین زبانه های موجود در بازار، یکی از بهترین برند های موجود در بازار صنعت upvc می باشد. تمامی طراحی این زبانه ها در کنار استحکام آنها، با ظرافت خاصی صورت گرفته هست.

از جمله زبانه های موجود در برند reze عبارتند از:

زبانه مقابل سرویس برند reze

زبانه مقابل درب برند reze

زبانه مقابل برند reze

زبانه مقابل دولنگه بازشو برند reze

نمونه زبانه های upvc برند reze