سرمه دولنگه بازشو پنجره و درب برند رزه REZE

سرمه دولنگه بازشو پنجره و درب

یکی از اقلام پر استفاده در سیستم پنجره های دولنگه بازشو، سرمه دولنگه بازشو پنجره و سرمه درب می باشد.

بازرگانی سفیر، نماینده انحصاری برند رزه ساخت ترکیه در ایران در زمینه محصول با کیفیتی را معرفی می نماید.

سرمه فرانسوی پنجره دولنگه بازشو به همراه زبانه مقابل قابل تنظیم و زبانه ثابت

سرمه فرانسوی درب دولنگه بازشو به همراه زبانه مقابل قابل تنظیم

که به لحاظ کیفیت دارای کیفیت مطلوبی بوده و دارای ۱۰ سال گارانتی و وارنتی تعویض می باشد.

سرمه پنجره دولنگه بازشو رزه

سرمه پنجره دولنگه بازشو فرانسوی همراه با زبانه مقابل قابل تنظیم و زبانه ثابت برند رزه reze

سرمه درب دولنگه بازشو فرانسوی

سرمه درب دولنگه بازشو فرانسوی همراه با زبانه مقابل قابل تنظیم برند رزه reze

سرمه درب دولنگه بازشو فرانسوی

سرمه درب دولنگه بازشو به همراه با زبانه مقابل قابل تنظیم برند reze

سرمه فرانسوی پنجره دولنگه بازشو

سرمه پنجره دولنگه بازشو به همراه زبانه مقابل قابل تنظیم و زبانه ثابت برند reze