پروفیل آورتا

پروفیل برند آورتا averta

بازرگانی سفیر نماینده انحصاری پروفیل برند آورتا Averta در استان تهران و البرز می باشد.

بازرگانی ما همچنین نماینده انحصاری محصولات آک پروفیل در آذربایجان شرقی می باشد. برای مقایسه پروفیل های آورتا با پروفیل های آک پروفیل می توانید در اینجا کلیک نمایید.

کارخانه پروفیل اورتا دارای ۱۱ خط تولید اکسترودر و ۳ خط میکسرمی باشد. از جمله پروفیل های پر فروش در کل کشور می باشد. پروفیل اورتا با توجه به کیفیت محصول و تعهدی که به مشتریان ارایه می کند. در آینده قصد دارد با حمایت شما مشتریان گرانقدر خطوط تولید اکسترودر را ۲۵ خط و خطوط میکسر خود را به ۸ خط افزایش دهد.

بازرگانی علاوه بر تعهد های کارخانه پروفیل اورتا، در نظر دارد. در صورت هر گونه بروز مشکل احتمالی در پروفیل ها، اعم از: خم شدن نامتعارف، عوض شدن رنگ و غیره ، بدون در نظر گرفتن علت، تمامی هزینه های احتمالی را به مشتریان گرامی عودت دهد.

تمامی محصولات پروفیل اورتا، دارای ده سال بیمه ایران می باشد که در صورت خرید مشتریان می توان به ایشان تقدیم نمود.

پروفیل برند آورتا محصول ایران، ساخت استان مازندران می باشد.

مشخصات فنی پروفیل آورتا به قرار زیر می باشد.

مشخصات فنی پروفیل لولایی آورتا averta

بازرگانی سفیر نماینده انحصاری پروفیل آورتا averta در استان تهران و البرز

بازرگانی سفیر نماینده انحصاری پروفیل آورتا averta در استان تهران و البرز

بازرگانی سفیر نماینده انحصاری پروفیل آورتا averta در استان تهران و البرز

بازرگانی سفیر نماینده انحصاری پروفیل آورتا averta در استان تهران و البرز

بازرگانی سفیر نماینده انحصاری پروفیل آورتا averta در استان تهران و البرز

بازرگانی سفیر نماینده انحصاری پروفیل آورتا averta در استان تهران و البرز

بازرگانی سفیر نماینده انحصاری پروفیل آورتا averta در استان تهران و البرز

بازرگانی سفیر نماینده انحصاری پروفیل آورتا averta در استان تهران و البرز

بازرگانی سفیر نماینده انحصاری پروفیل آورتا averta در استان تهران و البرز

بازرگانی سفیر نماینده انحصاری پروفیل آورتا averta در استان تهران و البرز

بازرگانی سفیر نماینده انحصاری پروفیل آورتا averta در استان تهران و البرز

بازرگانی سفیر نماینده انحصاری پروفیل آورتا averta در استان تهران و البرز

مشخصات فنی پروفیل کشویی آورتا averta

بازرگانی سفیر نماینده انحصاری پروفیل آورتا averta در استان تهران و البرز

بازرگانی سفیر نماینده انحصاری پروفیل آورتا averta در استان تهران و البرز

بازرگانی سفیر نماینده انحصاری پروفیل آورتا averta در استان تهران و البرز

بازرگانی سفیر نماینده انحصاری پروفیل آورتا averta در استان تهران و البرز

بازرگانی سفیر نماینده انحصاری پروفیل آورتا averta در استان تهران و البرز

بازرگانی سفیر نماینده انحصاری پروفیل آورتا averta در استان تهران و البرز