پروفیل آورتا

پروفیل برند آورتا averta

بازرگانی سفیر  نماینده انحصاری برند آورتا Averta در استان تهران و البرز می باشد.

پروفیل برند آورتامحصول ایران ساخت استان مازندران می باشد.

مشخصات فنی پروفیل آورتا به قرار زیر می باشد.