پیچ upvc برند MK

پیچ های برند MK ساخت شرکت مالزی می باشد. در صنعت upvc مورد استفاده می گردد.

تمامی پیچ ها در سایزهای زیر ارائه می گردد:

پیچ های سرمته

پیچ سرمته ۱۶*۳.۹

پیچ سرمته ۱۹*۳.۹

پیچ سرمته ۲۵*۳.۹

پیچ سرمته ۳۲*۳.۹

پیچ سرمته ۳۸*۳.۹

پیچ سرمته ۳۸*۴.۲

پیچ سرمته ۴۵*۴.۲

پیچ سرمته ۶۰*۴.۸

پیچ سرمته ۷۰*۴.۸

پیچ سرمته ۸۰*۴.۸

پیچ های اسپانیولت

پیچ اسپانیولت ۲۵*۳.۹

پیچ اسپانیولت ۳۲*۳.۹

پیچ اسپانیولت ۳۸*۳.۹

پیچ MK ساخت مالزی